Thẻ: Pig Patterns

[Crochet Patterns] Hướng dẫn móc con lợn nhồi bông kute từ A-Z

Nhà thiết kế và hình ảnh: Kamiliia Petakova Facebook: @zozi.com.vn.dowload.patterns.free Nguyên liệu: Sợi: Himalaya Dolphin Baby hoặc YarnArt Doche Sợi đen để thêu lỗ mũi Móc móc 4,5 mm Hạt màu đen cho mắt Hướng dẫn móc lợn bằng len nhồi bông Từ viết tắt: R – row ch – chain st – stitch sl st …