[Crochet Patterns] Hướng dẫn móc con lợn nhồi bông kute từ A-Z

Nhà thiết kế và hình ảnh: Kamiliia Petakova

Facebook: @zozi.com.vn.dowload.patterns.free

Nguyên liệu:

Sợi: Himalaya Dolphin Baby hoặc YarnArt Doche

Sợi đen để thêu lỗ mũi

Móc móc 4,5 mm

Hạt màu đen cho mắt

Hướng dẫn móc lợn bằng len nhồi bông

Từ viết tắt:

R – row

ch – chain

st – stitch

sl st – slip stitch

– single crochet

inc – tăng (2 sc trong một mũi)

dec – giảm (2 sc cùng nhau)

BLO – chỉ vòng sau

[…] – số lượng mũi may bạn nên có ở cuối hàng

(…) – lặp lại bất cứ điều gì nằm giữa dấu ngoặc với số lần nhất định

Lời khuyên: tốt hơn nên may các chi tiết với nhau bằng sợi bông hoặc sợi acrylic, không nên may bằng sợi sang trọng.

Chân và cơ thể

Chân và mô hình cơ thể giống như chú sóc.

Chân (làm 2)

Với sợi hồng:

R 1: 6 sc trong vòng phép [6]

R 2: (1 sc, inc) lặp lại 3 lần [9]

R 3-5: 9 sc (3 hàng)

Đừng bó tay khi bạn kết thúc trận lượt về.

Tiếp tục móc phần thân , bắt đầu từ chân thứ hai.

R 6: Móc 1 mũi từ chân thứ 2 và nối nó với chân 1, 9 điểm ở chân 1, 1 mũi ở 1 ch tiếp theo, 9 điểm ở chân thứ 2, 1 mũi ở 1 ch tiếp theo (phía đối diện) [20]

R 7: (3 sc, inc) lặp lại 5 lần [25]

R 8-10: 25 sc (3 hàng)

R 11: (3 sc, dec) lặp lại 5 lần [20]

R 12: 4 sc, dec, 8 sc, dec, 4 sc [18]

R 13: 18 sc

R 14: (1 sc, dec) lặp lại 6 lần [12]

R 15: (2 sc, dec) lặp lại 3 lần [9]

R 16: 9 sc

Cánh tay (làm 2)

Bằng sợi màu hồng:

R 1: 6 sc trong vòng phép [6]

R 2-7: 6 sc (6 hàng)

Nhồi nhẹ nhàng.

Chốt lại.

Đầu

Có sợi màu hồng:

R 1: 6 sc trong vòng ma thuật [6]

R 2: (inc) lặp lại 6 lần [12]

R 3: (1 sc, inc) lặp lại 6 lần [18]

R 4: (2 sc, inc) lặp lại 6 lần [24]

R 5: (3 sc, inc) lặp lại 6 lần [30]

R 6-8: 30 sc (3 hàng)

R 9: (3 sc, dec) lặp lại 6 lần [24]

R 10: (2 sc, dec) lặp lại 6 lần [18]

R 11: (1 sc, dec) lặp lại 6 lần [12]

R 12: (dec) lặp lại 6 lần [6]

Chốt lại.

Mõm

Với sợi màu hồng:

R 1: 6 sc trong nhẫn thuật [6]

R 2: BLO 6 sc

Tai (làm 2)

Với sợi màu hồng:

R 1: 5 sc trong vòng ma thuật [5]

R 2: (1 sc, inc) lặp lại 2 lần, 1 sc [7]

R 3: (1 sc, inc) lặp lại 2 lần , 1 sc [10]

Đừng nhồi nhét.

Gấp phần mở trên làm đôi và lướt qua cả hai bên.

Đuôi

Với sợi màu hồng:

Làm 4 ch. Từ ch thứ 2 từ hook sl st đến cuối hàng.

Lắp ráp

May mõm, bắt đầu từ R 5-6 của đầu.

Khâu các mắt qua mõm ở khoảng cách của 2 con giáp với nhau.

May tai, bắt đầu từ R 3 của đầu.

May phần đuôi vào R 8 của thân áo.

Sản phẩm hình thành:

Amigurumi pig crochet plush pattern

Leave a Reply