[Crochet chicken Pattern]Hướng dẫn móc con gà Amigurumi miễn phí từ A-Z

Nhà thiết kế: Olik Ask (Olga Askarova)

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách để móc con gà bằng len như thế nào là hoàn chỉnh, cơ bản. Móc đẹp xấu là phụ thuộc vào tay móc các bạn có chắc, chặt và đều không? 

Đây là mẫu móc con gà handmade bằng sợi len do zozi.com sưu tầm hi vọng giúp các bạn đam mê nghề móc len này. 

Nguyên liệu

Sợi Alpina Anabel (120 m / 50 g) 100% cotton, màu be và cam

Sợi Alize Bella (180 m / 50 g) 100% cotton, màu đỏ

Móc móc 2,25 mm

Mắt an toàn 6 mm

Kim và kéo sợi

Fibrefill

Viết tắt:

R – row

ch – chain

st – stitch

sl st – slip stitch

sc – single crochet

dc – double crochet

inc – tăng (2 sc trong một mũi)

dec – giảm (2 sc với nhau)

[…] – số lượng mũi bạn nên có ở cuối hàng

(…) – lặp lại bất cứ điều gì nằm giữa các dấu ngoặc với số lần nhất định

Đầu và cơ thể

R 1: 6 sc trong nhẫn thuật [6]

R 2: (inc) lặp lại 6 lần [12]

R 3: (3 sc, inc) lặp lại 3 lần [15]

R 4: (4 sc, inc) lặp lại 3 lần [18]

R 5: (5 sc, inc) lặp lại 3 lần [21]

R 6: (6 sc, inc) lặp lại 3 lần [24]

R 7: (7 sc, inc) lặp lại 3 lần [27 ]

R 8: (8 sc, inc) lặp lại 3 lần [30]

R 9: (9 sc, inc) lặp lại 3 lần [33]

R 10: (10 sc, inc) lặp lại 3 lần [36]

Chèn mắt an toàn vào giữa R 7 và R 8 cách nhau 3 bậc.

R 11: 36 sc

R 12: (11 sc, inc) lặp lại 3 lần [39]

R 13: 39 sc

R 14: (12 sc, inc) lặp lại 3 lần [42]

R 15-18: 42 sc (4 hàng )

R 19: (5 sc, dec) lặp lại 6 lần [36]

R 20: (4 sc, dec) lặp lại 6 lần [30]

R 21: (3 sc, dec) lặp lại 6 lần [24]

R 22: (2 sc, dec) lặp lại 6 lần [18]

R 23: (1 sc, dec) lặp lại 6 lần [12]

R 24: (dec) lặp lại 6 lần [6]

Chốt lại.

Cánh (tạo thành 2)

R 1: 6 sc trong vòng phép [6]

R 2: (inc) lặp lại 6 lần [12]

R 3: (1 sc, inc) lặp lại 6 lần [18]

sl st, 5 ch, sl st, 8 ch, sl st, 5 ch, 2 sl st – xem video lúc 16:37.

Buộc chặt và để lại một chiếc đuôi dài để may.

Đuôi

Làm 6 ch.

R 1: Từ ch thứ 2 từ móc: 5 sc, 1 xích quay

R 2: 1 sc, 5 ch, sl st, 8 ch, sl st, 5 ch, sl st, 1 sc – xem video lúc 18:30.

Buộc chặt và để lại một chiếc đuôi dài để may.

Mào gà

Với sợi màu đỏ:

Làm 9 ch.

Từ ch thứ 2 từ móc: ([1 sc, 2 dc, 1 sc], sl st) lặp lại 4 lần

Thắt lại và để lại một chiếc đuôi dài để may.

Mỏ gà

Với sợi màu cam:

R 1: 5 sc sc trong vòng ma thuật [5]

R 2: 5 sc

Buộc chặt và để lại một chiếc đuôi dài để may.

Chân (làm 2)

Với sợi màu cam:

R 1: 6 sc trong vòng ma thuật [6]

R 2-3: 6 sc (2 hàng)

Buộc chặt và để lại một chiếc đuôi dài để may.

Lắp ráp tất cả các bộ phận lại với nhau.

Sản phẩm hoàn thành:

Crochet chicken free amigurumi pattern

Leave a Reply