Hướng dẫn móc thỏ siêu kute dễ thương cho bé

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi:len jeans Thổ Nhĩ Kỳ

Kim móc: 2.5mm

Phụ liệu: phụ liệu: bông hạt, mắt thú, kim khâu, kéo.

Ký hiệu:

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng (2 mũi đơn chung chân)

A: Mũi giảm (2 mũi đơn chụm đầu)

W: 3 mũi đơn chung chân

M: 3 mũi đơn chụm đầu

Cách làm: móc thỏ siêu kute

ĐẦU

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật (6)

2. 6 V (12)

3. (1X, V) * 6(18)

4. (2X, V) * 6(24)

5. (3X, V) * 6(30)

6. (4X, V) * 6(36)

7. (5X, V) * 6(42)

8. (6X, V) * 6(48)

9. (7X, V) * 6(54)

10-15. 54 X (54)

16. 15 X, 8 V, 8 X, 8 V, 15 X. (70)

17-20. 70 X (70)

21. 15 X, 8 A, 8 X, 8 A, 15 X. (54)

22. (7X, A) * 6 (48)

23. (6X, A) * 6 (42)

24. (5X, A) * 6 (36)

25. (4X, A) * 6 (30)

26. (3X, A) * 6 (24)

Chừa một đoạn len thừa để khâu ráp. Nhồi bông vào đầu.

CHÂN (Làm 2 cái)

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật (6) 2. 6 V (12)

3. (1X, V) * 6 (18)

4. 18 X (18)

Cắt len, chừa một đoạn len ngắn và giấu len. Chân thứ 2 không cắt len mà tiếp tục nối lên thân.

THÂN

5. Từ chân thứ 2, móc 4 bính, 18 X vào chân thứ nhất, 4 X vào một bên của bính, 18 X vào chân thứ hai, 4 X vào bên còn lại của bính. (44)

6. (5X, V, 5X) * 4(48)

7. (7X, V) * 6(54)

8-17. 54 X (54)

18. (7X, A) * 6 (48)

19-20. 48 X (48)

21. (3X, A, 3X) * 6 (42)

22-23. 42 X (42)

24. (5X, A) * 6 (36)

25. 36 X (36)

26. (4X, A) * 6 (30)

27. 30 X (30)

28. (3X, A) * 6 (24)

TAY

(Làm 2 cái)

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật

2. 6 V

3-15. 12 X

16. (1X, A) * 4

TAI (Làm 2 cái)

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật

2. 6 V

3. (1X, V) * 6

4-7. 18 X

8. (1X, A) * 6

CÀ RỐT

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật

2. 6 V

3-4. 12 X

5. 1 X, A.

6. 9 X, A.

7. 8 X, A.

8. 7 X, A.

9. 6 X, A.

10. 5 X, A. Khâu kết thúc

MR, (7B, 2V, 4X, trượt mũi)*3

KHĂN

1. Lên 28 bính, móc vào chân thứ 4 tính tywf kim móc, 24FV

2. Móc cụm (3B, X)*48

Hoàn thiện sản phẩm:

crochet rabbits patterns

Leave a Reply