Hướng dẫn móc khóa chú thỏ mini amigurumi miễn phí

Các từ viết tắt:

R: vòng

mr = vòng ma thuật

sc = móc đơn

inc = tăng (2 sc trong đường may tiếp theo)

dec = giảm (nối 2 mũi may tiếp theo thành 1)

sl st = mũi trượt

st = khâu

ch = chuỗi

dc = móc kép

tr =  móc 3 lần

hdc = móc nửa đôi

F.O = kết thúc

BLO = chỉ vòng lặp lại

FLO = chỉ vòng trước

[] = số mũi bạn phải có ở cuối vòng / hàng

() x 6 = lặp lại bất cứ điều gì nằm giữa dấu ngoặc với số lần đã nêu.

Để móc móc khóa hình chú thỏ amigurumi này, bạn cần:

Sợi (4 lớp): Màu hồng hoặc bất kỳ màu nào bạn yêu thích

Móc móc 3 – 4mm

Chất xơ để nhồi

Kim khâu và kéo

Đầu

Bắt đầu với sợi màu hồng

R 1: mr với 6 st [6]

R 2: bao gồm x 6 [12]

R 3: (có, 1 sc) x 6 [18]

R 4: (2 sc, inc) x 6 [24]

R 5: (3 sc, inc) x 6 [30]

R 6: (4 sc, inc) x 6 [36]

R 7: (5 sc, inc) x 6 [42]

R 8-14: 42 sc [42]

R 15: (5 sc, dec) x 6 [36]

R 16: (4 sc, dec) x 63 [30]

R 17: (3 sc, dec) x 6 [24]

R 18: (2 sc, dec) x 6 [18]

R 19: (1 sc, dec) x 6 [12]

R 20: dec x 6 [6]

Tai (làm 2)

Ngôi sao có màu hồng

R 1: mr với 6 st [6]

R 2: (2 sc, inc) x 2 [8]

R 3: (3 sc, inc) x 2 [10]

R 4: (4 sc, inc) x 2 [12]

R 5: (5 sc, inc) x 2 [14]

R 6-14: 14 sc [14]

bow amigurumi free pattern

Cái Nơ

Ngôi sao có màu tối

Bắt đầu với một vòng tròn ma thuật

[2 Xích, tác 6 tr, 3 ch. sl st vào vòng]

Trình tự lặp lại.

Kéo đuôi sợi để thắt chặt vòng dây, chừa đủ sợi để quấn quanh tâm nơ. Chấm dứt. Dệt các đầu lỏng lẻo.

Chú thỏ với chiếc nơ xinh xắn của bạn đã hoàn thành !!!

Sản phẩm hoàn thành:

crochet rabbit patterns

Leave a Reply