Hướng dẫn móc sư tử A-Z

Nguyên liệu để chuẩn bị:

Len sợi: len jeans Thổ Nhĩ Kỳ

Kim mọt: 2,5mm

Phụ liệu: phụ kiện: bông hạt, mắt thú, kim, kéo

Ký hiệu:

X: Đơn mũi

V: Mũi tên tăng (2 mũi đơn chung chân)

A: Mũi tên giảm (đầu đơn 2 mũi)

W: 3 mũi đơn chung chân

M: 3 mũi đơn chụm đầu

Cách làm:

ĐẦU

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật (6)

2. 6 V (12)

3. (1X, V) * 6 (18)

4. (2X, V) * 6 (24)

5. (3X, V) * 6 (30)

6. (4X, V) * 6 (36)

7. (5X, V) * 6 (42)

8. (6X, V) * 6 (48)

9. (7X, V) * 6 (54)

10-15. 54 X (54)

16. 15 X, 8 V, 8 X, 8 V, 15 X (70)

17-20. 70 X (70)

21. 15 X, 8 A, 8 X, 8 A, 15 X. (54)

22. (7X, A) * 6 (48)

23. (6X, A) * 6 (42)

24. (5X, A) * 6 (36)

25. (4X, A) * 6 (30)

26. (3X, A) * 6 (24)

Chừa một đoạn len thừa để ráp ráp. Nhồi bông vào đầu.

CHÂN (Làm 2 cái)

6 X vào vòng tròn ma thuật (6)
6 V (12)
(1X, V) * 6 (18)
18 X (18)

Cut len, một đoạn len ngắn và len lén. Chân thứ 2 không trét len ​​mà tiếp tục kết nối với thân.

Thân

5. Từ chân thứ 2, 4 bính, 18 X vào chân thứ nhất, 4 X vào một bên của bính, 18 X vào chân thứ hai, 4 X vào bên lại của bính. (44).

6. (5X, V, 5X) * 4 (48)

7. (7X, V) * 6 (54)

8-17. 54 X (54)

18. (7X, A) * 6 (48)

19-20. 48 X (48)

21. (3X, A, 3X) * 6 (42)

22-23. 42 X (42)

24. (5X, A) * 6 (36)

25. 36 X (36)

26. (4X, A) * 6 (30)

27. 30 X (30)

28. (3X, A) * 6 (24)

TAY (Làm 2 cái)

6 X vào vòng tròn ma thuật

6 V

3-15. 12 X

16. (1X, A) * 4

MÕM

Bính 7 mũi

(Móc ở hai sợi dây cáp) 5 X, W, 4 X, V. 3. 2 X, M, 5 X, V, 3 X.

TAI (Làm 2 cái)

6 X vào vòng tròn ma thuật 2. 2 X, 2 V, 2 X.

2 X, 4 V, 2 X.

2 X, (1X, V) * 4, 2 X.

2 X, (2X, V) * 4, 2 X.6. 20 X

Tham khảo video tại youtube các bài hướng dẫn về túi -> Tìm kiếm từ khóa: Beo Handmade.

Sản phẩm hoàn thành:

crochet lion patterns

Leave a Reply