Hướng dẫn móc lục lạc khủng long làm đồ chơi cho baby

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: len Jeans YarnArt Thổ Nhĩ Kỳ

Màu sắc: hồng, trắng kem

Kim móc: 2.5mm

Phụ liệu: kéo cắt len, kim khâu len đầu tù, mắt thú 12mm, lục lạc vòng 7cm.

Kí hiệu viết tắt:

MR:Vòng tròn ma thuật

X:Mũi móc đơn

V:Tăng mũi(2 mũi móc vào 1 chân)

A:Giảm mũi(2 mũi móc chụm đầu)

B:Mũi bính/ Mũi xích

Cách làm: móc lục lạc khủng long

I. Đầu lục lạc khủng long (Màu hồng)

H1. MR, 6X (6)

H2. 6V (12)

H3. (X, V)*6 (18)

H4. (2X, V)*6 (24)

H5. (3X, V)*6 (30)

H6. (4X, V)*6 (36)

H7. (5X, V)*6 (42)

H8. (6X, V)*6 (48)

H9-H13. 48X (48)

H14. (6X, A)*6 (42)

H15-H16. 42X (42)

H17. (5X, A)*6 (36)

H18-H19. 36X (36)

H20. (4X, A)*6 (30)

H21-H22. 30X(30)

H23. (3X, A)*6 (24)

H24-H25. 24X (24)

H26. (2X, A)*6 (18)

H27-H28. (X, A)*6 (12)

H28. 6A (6)

II. Đuôi lục lạc khủng long (Màu hồng)

H1. MR, 6X (6)

H2. (2X, V)*2 (8)

H3. (3X, V)*2 (10)

H4. (X, V, 3X)*2 (12)

H5. (5X, V)*2 (14)

H6. A, 5X, V, 6X (14)

H7. (2X, V, 4X)*2 (16)

H8. (A, 7X, V, 6X (16)

H9. (7X, V)*2 (18)

H10. (5X, V)*3 (21)

H11. 6X, V, 6X, V, 5X, A (22)

H12. A, 7X, V, 4X, V, 7X (23)

H13. 11X, V, 11X (24)

H14. (7X, V)*3(27)

H15. X, A, 12X, V, 11X (27)

H16. 10X, V, 6X, V, 9X (29)

H17. X, A, 8X, V, 8X, V, 8X (30)

H18. (9X, V)*3 (33)

H19. 6X, V, (4X, V)*4, 6X (38)

III. Mắt khủng long bên trong(Màu trắng)

H1. MR, 6X (6)

H2. 6V (12)

H3. (X, V) *6 (18)

H4. 18X (18)

H5. (X, A)*6 (12)

IV. Mắt khủng long bên ngoài (Màu hồng)

H1. Khởi tạo 4B

H2. X, V, X

H3. X,V, 2X

H4. V, X, V, X, V (8)

H5. 3X, V, 3XV

H6. 4X, V, 4X, V

H7. 5X, V, 5X, V

IV.Sừng(Màu hồng)

H1. MR, 6X (6)

H2. 6V (12)

H3-H5. 12X (12)

Hoàn thiện sản phẩm:

crochet disnoaur pattern

Leave a Reply