Móc chìa khóa: Thỏ ôm cà rốt

Tác giả: An An.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi: Len jeans

Kim móc: kim tulip 2.5mm

Phụ liệu: gòn bi, kim khâu, kéo.

Kí hiệu:

Ch: mũi bính

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

Sl st: mũi trượt

Cách làm: Móc chìa khóa: Thỏ ôm cà rốt 

1.Củ cà rốt:

H1: Mr 6x (6)

H2: 6v (12)

H3: (3x,v)*3 (15)

H4: 15x (15)

H5: (4x,v)*3 (18)

H6: 18x (18)

H7: (5x,v)*3 (21)

H8: 21x (21)

H9: (6x,v)*3 (24)

H10: 24x (24)

H11: (7x,v)*3 (27)

H12-16: 27x (27)

H17: (7x,a)*3 (24)

H18: (2x,a)*6 (18)

H19: (a,x)*6 (12)

H20: 6a (6)

Cắt len, nhồi bông, khâu kín

2. Lá:

Lên 8ch, quay lại trượt vào mũi bính thứ 2 tính từ kim móc: 7sl st

Lặp lại 3 lần được 3 cái lá, cắt len, khâu vào củ

3. Đầu:

H1: Mr 6x (6)

H2: 6v (12)

H3: (x,v)*6 (18)

H4: (v,2x)*6 (24)

H5: (3x,v)*6 (30)

H6-10: 30x (30)

H11: (3x,a)*6 (24)

H12: (2x,a)*6 (18)

Cắt len, nhồi bông

4. Tai:

Có thể làm 2 kiểu tai

Kiểu 1: 2 tai nằm 2 bên

H1: Mr 6x (6)

H2: 6v (12)

H3: (x,v)*6 (18)

H4-6: 18x (18)

H7: (4x,a)*3 (15)

H8: (3x,a)*3 (12)

H9-10: 12x (12)

Cắt len, khâu kín 1 mép rồi khâu gập đôi tai lại(theo chiều dọc) sau đó khâu tai lên đầu

Kiểu 2: 2 tai chụm lại, 1 tai nhỏ hơn

H1: Mr 6x (6)

H2: (x,v)*3 (9)

H3: (v,2x)*3 (12)

H4: (3x,v)*3 (15)

H5-8:15x(4 hàng) (15)

H9: (3x,a)*3 (12)

H10: 12x (12)

Đối với tai thứ 2 nhỏ hơn, khi móc xong hàng thứ 4, tiếp theo chúng ta chỉ móc 3 hàng 15x, phần còn lại giống như tai thứ nhất.

Cắt len, khâu kín 1 mép rồi khâu đôi tai lại(theo chiều dọc) rồi khâu chụm 2 tai lại với nhau sau đó khâu tiếp cả cặp tai lên đầu.

5. Thân

H1: Mr 6x (6)

H2: 6v (12)

H3: (x,v)*6 (18)

H4: (5x,v)*3 (21)

H5-7: 21x (21)

H8: (5x,a)*3 (18)

H9: 18x (18)

H10: (x,a)*6 (12)

H11: 12x (12)

Cắt len, không nhồi bông, mình ráp con thỏ đang ôm quả cà rốt theo tư thế chân cao chân thấp.

6. Tay

H1: Mr 6x (6)

H2: (2x,v)*2 (8)

Cắt len

7. Chân

H1: Mr 6x (6)

H2: (x,v)*3 (9)

H3: 9x (9)

H4: (x,a)*3 (6)

Cắt len không nhồi bông.

Hoàn thiện sản phẩm:

Leave a Reply