[Amigurumi Pattern] Hướng dẫn móc khóa gấu handmade free từ A-Z

Chú gấu móc nhỏ bạn làm cho baby, trẻ con chơi hoặc làm móc khóa treo xe máy, ô tô cực kute bắt mắt nhé.

Các từ viết tắt:

R: vòng

mr = vòng ma thuật

sc = móc đơn

inc = tăng (2 sc trong đường may tiếp theo)

dec = giảm (nối 2 mũi may tiếp theo thành 1)

sl st = mũi trượt

st = khâu

ch = chuỗi

dc = móc kép

tr = treble crochet

hdc = nửa đôi crochet

F.O = kết thúc

BLO = chỉ vòng lặp lại

FLO = chỉ vòng trước

[] = số mũi bạn phải có ở cuối vòng / hàng

() x 6 = lặp lại bất cứ điều gì nằm giữa dấu ngoặc với số lần đã nêu

Để móc chú gấu nhỏ amigurumi bạn cần:

Sợi (4 lớp): hồng và trắng

Móc móc 3-4 mm

Chất xơ để nhồi

Kim khâu và kéo.

Cái đầu

Bắt đầu với sợi màu hồng (hoặc bất kỳ màu nào bạn yêu thích)

R 1: mr với 6 st [6]

R 2: bao gồm x 6 [12]

R 3: (1 sc, inc) x 6 [18]

R 4: (2 sc, inc) x 6 [24]

R 5: (3 sc, inc) x 6 [30]

R 6: (4 sc, inc) x 6 [36]

R 7-12: 36 sc [36]

R 13: (4 sc, dec) x 6 [30]

R 14: (3 sc, dec) x 6 [24]

R 15: (2 sc, dec) x 6 [18]

R 16: (1 sc, inc) x 6 [12]

Cắt sợi, giấu đuôi. Những thứ có chất xơ.

Chân (Làm 2)

Chân 1:

Bắt đầu Bắt đầu với sợi màu hồng

R 1: mr với 6 st [6]

R 2: bao gồm x 6 [12]

R 3-6: 12 sc [12]

Chân 2

Làm cho chân còn lại, không cắt sợi. Nối hai chân với nhau với (2 inc). Tiếp tục móc phần thân bằng cách sử dụng các mũi khâu của cả hai chân.

Thân hình

Bắt đầu Bắt đầu với sợi màu hồng

R 7: 1 inch, 11 sc (chân 1), 1 inch, 11 sc (chân 2) [26]

R 8-13: 26 sc [26]

R 14: 6 sc, 1 dec, 10 sc, 1 dec, 6 sc [24]

R 15: (2 sc, dec) x 6 [18]

R 16: 18 sc [18]

R 17: (1 sc, inc) x 6 [12]

Cắt sợi, để lại một phần đuôi dài để may.

Tai (làm 2)

Bắt đầu với sợi màu hồng

R 1: mr với 6 st [6]

R 2: bao gồm x 6 [12]

R 3-4: 12 sc [12]

Sl St. Cắt sợi, để lại một chiếc đuôi dài để may.

Cánh tay (làm 2)

Bắt đầu với sợi màu hồng

R 1: mr với 5 st [5]

R 2: bao gồm x 5 [10]

R 3-6: 10 sc [10]

R 7: (1 sc, dec) x 3, 1 sc [7]

R 7-10: 7 sc [7]

Sl St. Cắt sợi, để lại một phần đuôi dài để may.

Mõm

Bắt đầu với sợi màu trắng

R 1: mr với 6 st [6]

R 2: bao gồm x 6 [12]

R 3: 12 sc [12]

Sl St. Cắt sợi, để lại một phần đuôi dài để may.

Lắp ráp:

May mõm vào đầu. Thêu một mũi bằng chỉ đen.

May tai vào đầu

May phần đầu vào thân.

May cánh tay vào thân áo.

Ảnh sản phẩm hoàn thiện:

crochet bears patterns

Leave a Reply