Hướng dẫn móc heo kute siêu dễ thương

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi:len jeans Thổ Nhĩ Kỳ.

Kim móc: 2.5mm.

Phụ liệu: phụ liệu: bông hạt, mắt thú, kim khâu, kéo.

Ký hiệu:

MR: vòng tròn ma thuật

X: Mũi đơn

V: Mũi tăng (2 mũi đơn chung chân)

A: Mũi giảm (2 mũi đơn chụm đầu)

W: 3 mũi đơn chung chân

M: 3 mũi đơn chụm đầu

Cách làm:

ĐẦU (màu da)

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật (6)

2. 6 V(12)

3. (1X, V) * 6(18)

4. (2X, V) * 6(24)

5. (3X, V) * 6(30)

6. (4X, V) * 6(36)

7. (5X, V) * 6(42)

8. (6X, V) * 6(48)

9. (7X, V) * 6(54)

10-15. 54 X(54)

16. 15 X, 8 V, 8 X, 8 V, 15 X.(70)

17-20. 70 X(70)

21. 15 X, 8 A, 8 X, 8 A, 15 X. (54)

22. (7X, A) * 6(48)

23. (6X, A) * 6(42)

24. (5X, A) * 6(36)

25. (4X, A) * 6(30)

26. (3X, A) * 6(24)

Chừa một đoạn len thừa để khâu ráp. Nhồi bông vào đầu.

CHÂN (màu da) (Làm 2 cái)

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật (6) 2. 6 V (12)

3. (1X, V) * 6(18)

4. 18 X(18)

Cắt len, chừa một đoạn len ngắn và giấu len. Chân thứ 2 không cắt len mà tiếp tục nối lên thân.

THÂN (màu da)

5. Từ chân thứ 2, móc 4 bính, 18 X vào chân thứ nhất, 4 X vào một bên của bính, 18 X vào chân thứ hai, 4 X vào bên còn lại của bính. (44)

6. (5X, V, 5X) * 4 (48)

7. (7X, V) * 6 (54)

8-17. 54 X(54)

18. (7X, A) * 6 (48)

19-20. 48 X (48)

21. (3X, A, 3X) * 6 (42)

22-23. 42 X (42)

24. (5X, A) * 6 (36)

25. 36 X (36)

26. (4X, A) * 6 (30)

27. 30 X (30)

28. (3X, A) * 6 (24)

TAY (màu da)(Làm 2 cái)

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật

2. 6 V

3-15. 12 X

16. (1X, A) * 4

MŨI (màu hồng)

1. Bính 5 mũi

2. (Móc ở hai phía của sợi bính) 3 X, W, 2 X, V.

MŨ (màu vàng)

1. 6 X vào vòng tròn ma thuật

2. 6 V

3. (1, V) * 6

4. (2, V) * 6

5. (3, V) * 6

6. (4, V) * 6

7. (5, V) * 6

8. (6, V) * 6

9. 48 X

10. (7, V) * 6

11. 54 X

12. (8, V) * 6

13. 60 X

14. (9, V) * 6

15-16. 66 X

17. (10, V) * 6

18. 72 X

19. (11, V) * 6

20. 78 X

YẾM

Móc len màu xanh

1. Lên 16 bính, móc vào chân thứ 2 tính từ kim móc, 15X, quay lại

2-10. Lên 1 bính, 15X, quay lại

Đổi sang len màu trắng

Móc cụm [(x, T) vào 1 chân, (T, X) vào 1 chân] lặp lại đến hết hàng

TAI (màu da)

1. MR, 6X

2. 2X, 2V, 2X (8)

3. 2X, 4V, 2X (12)

4. 2X, (X,V)*4, 2X (16)

5. 2X, (2X, V)*4, 2X (20)

6. 20X.

Hoàn thiện sản phẩm:

dinosaur pattern

Leave a Reply