Chart móc mèo máy Đôrêmon

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi:Len milk cotton loại 1

Màu sắc: màu xanh (1), trắng (1), 1 ít len đen, đỏ, vàng

Kim móc: số 4mm

Phụ liệu:Bông hạt nhồi thú,kim khâu len,kéo cắt len, …

Kí hiệu:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân)

A: giảm mũi (2 mũi móc chụm đầu)

CH: mũi móc xích

DC: mũi móc kép

CC: mũi trượt

Cách móc mèo máy Đôrêmon như sau:

A. Đầu Đôrêmon: màu xanh

1. MR 6X =6

2. 6V =12

3. (X, V)*6 =18

4. X, V, (2X, V)*5, X =24

5. (3X, V)*6 =30

6. 2X, V, (4X, V)*5, 2X =36

7. (5X, V)*6 =40

8. 3X, V, (6X, V)*5, 3X =48

9.(7X, V)*6 =54

10. 4X, V, (8X, V)*5, 4X =60

11.(9X, V)*6 =66

12. 5X, V, (10X, V)*5, 5X =72

13.(11X, V)*6 =78

14.6X, V, (12X, V)*5, 6X =84

15.(13X, V)*6 =90

16. 7X, V, (14X, V)*5, 7X =96

17.(15X, V)*6 =102

18. 8X, V, (16X, V)*5, 8X =108

19-33.108X =108

34.8X, A, (16X, A)*5, 8X =102

35.(15X, A)*6, CC =96

Kết thúc cắt len.

B. Mặt Đôremon: màu trắng

1. MR 6X =6

2. 6V =12

3. (X, V)*6 =18

4. X, V, (2X, V)*5, X =24

5. (3X, V)*6 =30

6. 2X, V, (4X, V)*5, 2X =36

7. (5X, V)*6 =40

8. 3X, V, (6X, V)*5, 3X =48

9.(7X, V)*6 =54

10. 4X, V, (8X, V)*5, 4X =60

11.(9X, V)*6 =66

12. 5X, V, (10X, V)*5, 5X =72

13.(11X, V)*6 =78

14.6X, V, (12X, V)*5, 6X =84

15.(13X, V)*6 =90

16. 7X, V, (14X, V)*5, 7X, CC =96

Kết thúc cắt len chừa khoảng 60cm để khâu với đầu

Lưu ý: Phần đầu và mặt khâu ráp vào nhau, các bạn vừa khâu vừa nhồi bông gòn cho thật chặt để đầu được tròn và đẹp nha

C. Chân Đôrêmon: Làm 2 cái

Bắt đầu len màu trắng

1. 5CH, quay lại móc vào CH thứ 2 tính từ kim móc

2. V, 2X, 4V chung chân, 2X, V =12

3. 2V, 2X, 4V, 2X, 2V =20

4. (X, V)*2, 3X, (X, V)*4, 2X, V, X, V =28

5. X, V, 2X, V, 4X, V, (2X, V)*3, 4X, V, 2X, V, X =36

6. (3X, V)*2, 5X, V, (3X, V)*3, 5X, V, 3X, V =44

7. 2X, V, 4X, V, 6X, V, (4X, V)*3, 6X, V, 4X, V, 2X=52

8. (5X, V)*2, 7X, V, (5X, V)*3, 7X, V, 5X, V =60

9. 60X= 60

10. (4X, A)*10 =50

11. (3X, A)*10 =40

Chuyển màu xanh

12-14. 40X =40

Kết thúc chân thứ 1: cắt len

Kết thúc chân thứ 2: Không cắt len để tiếp tục móc lên thân

D. Thân Đôrêmon: Màu xanh

15. Lúc này kim móc đang ở chân thứ 2 các bạn nối với chân thứ 1, móc tiếp từ mũi cuối cùng của chân thứ 1 37X. Bỏ 3X cuối, lúc này là vòng lại chân thứ 2, các bạn cũng bỏ 3X, xong móc 37X còn lại ta được 74X. Khoảng hở 3X giữa 2 chân các bạn giùm kim khâu lại.

16-29. 74X =74

30. 10X, A, 13X, A, 20X, A, 13X, A, 10X =70

31. A, 16X, (A, 15X)*2, A, 16X =66

32. 17X, A, 30X, A, 15X, CC =64

Kết thúc, chừa 1 đoạn len khoảng 60cm để khâu với đầu

E. Ngực Đôrêmon: màu trắng

1. MR 6X =6

2. 6V =12

3. (X, V)*6 =18

4. X, V, (2X, V)*5, X =24

5. (3X, V)*6 =30

6. 2X, V, (4X, V)*5, 2X =36

7. (5X, V)*6 =40

8. 3X, V, (6X, V)*5, 3X =48

9.(7X, V)*6 =54

10. 4X, V, (8X, V)*5, 4X =60

11.(9X, V)*6 =66

Kết thúc, cắt len chừa khoảng 40cm để khâu vào thân

F. Tay Đôrêmon

Bắt đầu màu trắng

1. MR 6X =6

2. 6V =12

3. (X, V)*6 =18

4. X, V, (2X, V)*5, X =24

5-6. 24X =24

7. 3X, A, (6X, A)*2, 3X =21

8.(5X, A)*3 =18

Chuyển màu xanh

9-11. 18X =18

12. 2X, A, 10X, A, 2X =16

Nhồi bông

13. 16X =16

14. 3X, A, 7X, A, 2X=14

15. A, (2X, A)*2=10

16-18. 10X, CC=10

Kết thúc, cắt len.

G. Túi: màu trắng

1. MR 6X =6

2. 6V =12

3. (X, V)*6 =18

4. X, V, (2X, V)*5, X =24

5. (3X, V)*6 =30

6. 2X, V, (4X, V)*5, 2X =36

7. (5X, V)*6 =40

8. 3X, V, (6X, V)*5, 3X =48

9.(7X, V)*6, CC =54

Kết thúc, cắt len, các bạn gập 1 phần của túi lại xong khâu vào ngực

H. Mắt (2 cái): màu trắng

1. 3CH, quay lại móc CH thứ 2 từ kim móc

2. V, 4X chung chân, V=8

3. 8V=16

4. (X, V)*8= 24

5. X, V, (2X, V)*7, X, CC=32

Kết thúc, cắt len

I. Mũi đôrêmon: màu đỏ

1. MR 6X =6

2. 6V =12

3. 12X= 12

4. X, A, (2X, A)*2, X, CC =9

Kết thúc, cắt len

J. Vòng cổ: màu đỏ

1. 68CH, quay lại móc vào mũi móc xích thứ 3

2. 65DC =65

K. Chuông: màu vàng

1. MR 6X=6

2. 6V=12

3. (3X, V)*3 =15

4. 15X=15

5. (3X, A)*3 =12

6. 6A=6

L. Đuôi: màu đỏ

1. MR 6X=6

2. 6V=12

3.(3X, V)*3 =15

4.(3X, A)*3 =12

5. 6A=6

Hoàn thiện sản phẩm:

Đôrêmon pattern

Leave a Reply