Cách móc nón len màu hồng cho giới trẻ

Nguồn sưu tầm: Tác giả Huỳnh Hoàng Nhã

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len sợi:Sợi cotton dệt 02 cuộn (dạng ống)

Màu sắc: màu hồng

Kim móc: số 2.5mm

Phụ liệu:kim khâu len,kéo cắt len, cái đánh dấu,…

Kí hiệu:

MR: vòng tròn ma thuật

rnd: Hàng

X: mũi đơn

V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân)

Cách làm:

I – Chóp (có chỉnh chút ít so với chóp sợi thô)

MR: 8X

1 rnd: 8V

2 rnd: (1X, 1V)*8

3 rnd: (2X, 1V)*8

4 rnd: (1X, 1V) + (3X, 1V)*7 + 2X

5 rnd: (4X, 1V)*8

6 rnd: (2X, 1V) + (5X, 1V)*7 + 3X

7 rnd: (6X, 1V)*8

8 rnd: (3X, 1V) + (7X, 1V)*7 + 4X

9 rnd: (8X, 1V)*8

10 rnd: X

11 rnd: (4X, 1V) + (9X, 1V)*7 + 5X

12 rnd: X

13 rnd: (10X, 1V)*8

14 rnd: X

15 rnd: (5X, 1V) + (11X, 1V)*7 + 6X

16 rnd: X

17 rnd: (12X, 1V)*8

18 rnd: X

19 rnd: (6X, 1V) + (13X, 1V) + 7X

20 rnd: X

21 rnd: (14X, 1V)*8

22-41 rnd: X (được vòng đầu 55cm, đo chiều dài từ đỉnh xuống được 17,5 – 18cm)

II – Vành (nhớ tản mũi)

1 rnd: 3X, 1V

2-4 rnd: X

5 rnd: 4X, 1V

6-8 rnd: X

9 rnd: 5X, 1V

10-12 rnd: X

13 rnd: 6X, 1V

14-16 rnd: X

17 rnd: 7X, 1V

18-20 rnd: X

21 rnd: 8X, 1V

22-25 rnd: X (nẹp cước vòng 25)

26 rnd: cùng 1 chân móc: 1 đơn 2 kép, bỏ 2 chân, chân thứ 3 móc 1 đơn 2 kép … móc tiếp đến hết.

Hoàn thiện sản phẩm: crochet hat patterns

Leave a Reply